Virtus

Od r. 1996 poskytujeme lokalizáciu softvéru a prekladateľské služby. Pomáhame našim zákazníkom vytvárať české a slovenské verzie softvérových produktov. Náš skúsený tím lokalizačných odborníkov, testerov a programových manažérov odvedie prácu načas a pri dodržaní najvyšších štandardov kvality.

Vynikajúce lokalizácie

Veríme v silu lokalizácie. Iba lokalizovaný produkt je možné používať efektívne a s využitím jeho úplného potenciálu. Keďže strojový preklad, ktorý by dokázal bez náročnej dodatočnej úpravy vytvoriť zrozumiteľný slovanský text je stále hudbou vzdialenej budúcnosti, lokalizácia je doménou ľudí. A my pracujeme so slovami radi! V našich kanceláriách sa odohralo už mnoho vášnivých debát o tom, ako najlepšie preložiť daný výraz. Vytvoriť nový termín alebo prispôsobiť anglický? Jednotné alebo množné číslo? Genitív alebo nominatív? Aký výraz sa používa v médiách a tlači? Aký výraz používajú internetové diskusné skupiny? Nezastavíme sa, kým nenájdeme preklad, ktorý umožní produkt jednoducho pochopiť a používať. Veľmi dobre si uvedomujeme, že nesprávne lokalizované rozhranie môže produkt veľmi poškodiť alebo ho urobiť nepoužívateľným.

Rastúci trh

Česká republika (10,3 mil. obyvateľov) a Slovenská republika (5,5 mil. obyv.) sa pripojili k Európskej únii v roku 2004. Oba trhy dynamicky rástli (nárast HDP o 5,7% a 7,3% v r. 2006). Celkový rast ide ruku v ruke s rozvíjajúcim sa trhom informačných technológií a komunikácií, o čom svedčia aj výdaje v oblasti IT a rastúci počet majiteľov počítačov a mobilných telefónov a počet domácností a pracovísk, pripojených k Internetu.

Znalosť cudzích jazykov zaostáva za inými členmi EU

Podľa nedávneho prieskumu EU je iba 24% Čechov a 32% Slovákov schopných rozhovoru v angličtine (pre porovnanie, v Belgicku je to 59% a v Dánsku 86% obyvateľov). Pre väčšinu používateľov je produkt bez lokalizovaného rozhrania a dokumentácie prakticky nepoužiteľný.

Právna ochrana

V oboch týchto krajinách sú distribútori a predajcovia podľa zákona povinní poskytovať lokalizované pokyny a dokumentáciu pre importované produkty. Slovenské zákony dokonca vyžadujú, aby bola v úradných informačných systémoch používaná slovenčina.