Registrace překladatele

Vyplněním osobních údajů do formuláře udílí návštěvník stránky jako subjekt osobních údajů svůj souhlas s využitím všech zadaných osobních údajů společností Virtus, spol. s r. o., se sídlem Praha 2, Sarajevská 12, IČ 25053400, jako správcem osobních údajů, a to zejména za účelem obchodní spolupráce a nabízení práce subjektu údajů jako potenciálnímu překladateli z a do cizích jazyků. Souhlas je udílen na dobu neurčitou, pokud by však zákon udělení souhlasu na dobu neurčitou neumožňoval, je souhlas udílen na dobu pěti let.

Subjekt má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla správce. Dále subjektu náleží veškerá práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, a souvisejících předpisů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat jejich užití nebo požadovat jejich likvidaci.

Jméno Telefon
Příjmení E-mail

Překládam

z angličtiny do češtiny z češtiny do angličtiny jiný jazykový pár
z angličtiny do slovenštiny ze slovenštiny do angličtiny uveďte jaký
z němčiny do češtiny z češtiny do němčiny
z němčiny do slovenštiny ze slovenštiny do němčiny